2017/2018

 2017-09-16 17:56:46  |  markgry admin  |      

1. Organizacja roku szkolnego
Rozpoczęcie roku szkolnego: 04.09.2017
Semestr I; 04.09.2017 – 14.01.2018
Semestr II; 15.01.2018 – 22.06.2018
Zimowa przerwa świąteczna: 23.12.2017 – 31.12.2017
Ferie zimowe; 29.01.2018 – 11.02.2018
Wiosenna przerwa świąteczna: 29.03.2018 – 03.04.2018
Egzamin przeprowadzany w ostatnim roku nauki w gimnazjum:
18.04.2018 – historia i WOS, język polski
19.04.2018 – przedmioty przyrodnicze, matematyka
20.04.2018– język obcy
Zakończenie roku szkolnego: 22.06.2018

2. Terminy klasyfikacji
Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych : Do 13.12.2017
Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych: Do 13.12.2017
Ostateczne wystawienie ocen za I semestr: 12.01.2018
Posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej: 16.01.2018
Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych: 23.05.2018
Informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych w klasach:
I - VII, I - II gimn. oraz końcowych w klasach III gimn.: 23.05.2018
Ostateczne wystawienie ocen końcoworocznych w klasach:
I - VII, I – II gimn. oraz końcowych w klasach III: 15.06.2018
Posiedzenie klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej:19.06.2018

3. Spotkania z rodzicami
Spotkanie dotyczące organizacji roku szkolnego: 13.09.2017
Wywiadówka – informacja o wynikach nauczania: 18.10.2017
Dzień otwarty – informacja o wynikach nauczania: 13.12.2017
Wywiadówka – informacja o ocenach śródrocznych: 24.01.2018
Wywiadówka – informacja o wynikach nauczania: 21.03.2018
Dzień otwarty – informacja o wynikach nauczania: 22.05.2018

4. Dni wolne od zajęć dydaktycznych
Wszystkich Świętych: 01.11.2017 - środa
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych: 02.11.2017 - czwartek
Egzamin gimnazjalny – dzień wolny dla klas I – VII oraz I - II gimn.: 18.04.2018 - środa
Egzamin gimnazjalny – dzień wolny dla klas I – VII oraz I - II gimn.: 19.04.2018 - czwartek
Egzamin gimnazjalny – dzień wolny dla klas I – VII oraz I - II gimn.: 20.04.2018– piątek
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych: 30.04.2018 - poniedziałek
Święto Pracy: 01.05.2018 - wtorek
Dzień Flagi Rzeczypospolitej - dzień wolny od zajęć dydaktycznych: 02.05.2018 - środa
Święto Konstytucji 3 Maja: 03.05.2018 - czwartek
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych: 04.05.2018 - piątek
Boże Ciało: 31.05.2018 – czwartek
Dzień wolny od zajęć dydaktycznych: 01.06.2018 - piątek

    « Powrót