SKŁAD RADY RODZICÓW

 2017-09-20 13:17:35  |  markgry admin  |      

p. Hieronim Andrusieczko

przewodniczący Rady Rodziców

p. Waldemar Żurawik

zastępca przewodniczącego Rady Rodziców

p. Elżbieta Mestek-Krupa

skarbnik Rady Rodziców

    « Powrót