Zajęcia w ramach wymiany polsko-litewskiej

 2017-10-02 00:00:00  |  Teresa Stoltmann  |      

W poniedziałek 2 października nasi goście z Litwy oraz ich koledzy z naszej szkoły uczestniczyli w pokazach doświadczeń fizycznych i chemicznych. Mogli podziwiać doświadczenia z elektrostatyki, magnetyzmu, elektryczności, równowagi ciał. Mogli też obejrzeć samozapłon, wulkan oraz inne ciekawe doświadczenia chemiczne.

Następnie nasi goście wraz z rówieśnikami z naszej szkoły wzięli udział w turnieju fizyczno-chemicznym. Młodzież rywalizowała w sześciu grupach. Mieli do wykonania różne zadania: przenieść skrawki papieru przy użyciu naelektryzowanej rurki z talerzyka do kubka, zbudować modele kulkowe trzech związków chemicznych, zbudować wiszącą w równowadze konstrukcję z 12 gwoździ, wykonać model płuca, wykonać wstęgę Möbiusa, ułożyć sześcian lub inną figurę z elementów, strzelać do celu z łuku, zmienić kształt menzurki w kształt litery U, przejść tip-topem wzdłuż sali na czas, nazwać elementy komputera w języku angielskim.  Rywalizacji towarzyszyła wesoła zabawa.

Po obiedzie nasi goście z Litwy zostali przyjęci przez pana burmistrza Romana Ramiona w sali herbowej Urzędu Gminy. Pan Burmistrz wyraził radość z przybycia młodzieży litewskiej do Polski. Wyraził też nadzieję, że przyjaźń i współpraca pomiędzy Miastkiem  i Tytuvenai będzie się rozwijała.

Młodzież z Litwy wspólnie ze swoimi polskimi kolegami zwiedziła również bibliotekę miejską oraz Centrum Informacji Turystycznej. Na pamiątkę wspólnie przeżytych chwil  wykonano wspólne zdjęcia w miejskim parku.

 

« Powrót