Kalendarz szkolny

 2017-09-08 10:10:25  |  markgry admin  |      

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

  1. Organizacja roku szkolnego

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.2022

Półrocze I

01.09.2022 – 15.01.2023

Półrocze II

16.01.2023 – 23.06.2023

Zimowa przerwa świąteczna

23.12.2022  – 31.12.2022

Ferie zimowe

16.01.2023 – 29.01.2023

Wiosenna przerwa świąteczna

06.04.2023 – 11.04.2023

Egzamin ósmoklasisty przeprowadzany w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej

23.05.2023 – język polski
24.05.2023 – matematyka
25.05.2023 – język obcy nowożytny

Zakończenie roku szkolnego

23.06.2023

  1. Terminy klasyfikacji

Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych

Do 05.12.2022

Informacja o przewidywanych ocenach śródrocznych

05.12.2022

Ostateczne wystawienie ocen za I półrocze

05.01.2023

Zebranie klasyfikacyjnej rady pedagogicznej

11.01.2023

Informacja o przewidywanych ocenach niedostatecznych

16.05.2023

Informacja o przewidywanych ocenach końcoworocznych w klasach I – VII oraz końcowych w klasach VIII

16.05.2023

Ostateczne wystawienie ocen końcoworocznych w klasach I – VII oraz końcowych w klasach VIII

16.06.2023

Zebranie klasyfikacyjnej rady pedagogicznej

20.06.2023

  1. Spotkania z rodzicami

Spotkanie dotyczące organizacji roku szkolnego

14.09.2022

Wywiadówka – informacja o wynikach nauczania

19.10.2022

Wywiadówka – informacja o wynikach nauczania

07.12.2022

Wywiadówka – informacja o wynikach nauczania

15.03.2023

Wywiadówka – informacja o wynikach nauczania

17.05.2023

  1. Dni wolne od zajęć dydaktycznych

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

31.10.2022 - poniedziałek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

02.05.2022 - wtorek

Egzamin ósmoklasisty – dzień wolny dla klas I – VII

23.05.2023 - wtorek

Egzamin ósmoklasisty – dzień wolny dla klas I – VII

24.05.2023 - środa

Egzamin ósmoklasisty – dzień wolny dla klas I – VII

25.05.2023 - czwartek

Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

09.06.2023 – piątek

 

 

Do pobrania tutaj

    « Powrót